تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
لیسانس 
 
الهیات و معارف 
موسسه امام خمینی 
 
فوق لیسانس 
1380 
الهیات و معارف اسلامی 
قم موسسه امام خمینی 
0.00 
خارج